Comunicación ou marketing? Todo comunica

Tesla elimina o seu departamento de Relacións Públicas e José Manuel Velasco, seguramente unha das voces máis autorizadas en materia de reputación e comunicación corporativa a nivel global, volve sobre os (des)equilibrios e o debate entre a comunicación e o marketing. Faino nun interesante post no seu blog, Fábulas de Comunicación. Dende a perspectiva da comunicación, claro. Foi hai poucos días. Pero é un debate que ven moi de vello.

En Orestes Comunica cremos que todo suma. Todo comunica. E a función, en ambos os casos, é comunicar, determinar relación con públicos –clientes, medios, colaboradores,…-, reclamar atención. Atraela.

Arrastre en parella

A comunicación e o marketing son dous campos de traballo ben diferenciados que obedecen a distintas razóns, lóxicas e tradicións. Pero deben partir dunha mesma estratexia.

O feito é que o posicionamento dunha organización ante o seu público constrúese, entre outos factores, tanto a partir do marketing coma dende a comunicación. Se falásemos de pesca, poderiamos pensar nesa arte antiga do arrastre en parella, na que participan dous barcos que tiran dunha mesma rede. O barco do marketing está especializado, coma ben sinala Velasco no seu post, en conseguir uns resultados fundamentais e de prazo curto. O barco da comunicación achégalle a unha organización moitos dos atributos que configuran a súa personalidade, o seu posicionamento. É un traballo, en moitos dos casos, de medio e longo prazo.

Medios propios

A xestión das redes sociais no das empresas é un exemplo perfecto da necesaria integración dunha visión  de 360 grados construída a partir dunha soa estratexia. A conversión dos own media en auténticas comunidades que xeren valor para as organizacións depende de tres factores:

  • a estratexia en base á que se desenvolven,
  • a calidade dos contidos,
  • a capacidade da organización para escoitar aos membros da comunidade, interactuar con eles e responder ás súas expectativas.

Todo isto, é marketing ou é comunicación? É diálogo e relación con públicos. É algo propio das redes sociais? En absoluto. É algo propio da relación entre as organizacións e os seus públicos actuais e potenciais: escoitar, atender, contar, promover, vender,… sempre foi o mesmo.

Cal é a solución? Unha ollada bifocal –comunicación e márketing- e unha soa estratexia. Porque todo comunica.

Gústache esta publicación? Compártea cos demais!

Suscríbete ao noso boletín

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.