Exposición ‘Soño de Navegante’, de Afundación. A experiencia do tour virtual.

Un tour virtual por unha exposición de arte debe ofrecer unha experiencia diferente e complementaria á que nos proporciona o percorrido físico. Non pode subsituílo, non pode ofrecernos determinadas sensacións que só temos cando dialogamos presencialmente coas obras. Pero si debe facilitar outro tipo de experiencia: a entorna virtual permítenos achegarnos doutro xeito ás obras, indagar sobre as súas autoras ou autores, sobre o seu contexto, as súas creacións, as súas razóns…

Por iso foi que o convite que nos fixo Afundación para construírmos o tour virtual da exposición “Soño de Navegante” resultou unha oportunidade para avanzar e achegar algunhas ideas e solucións a un esforzo global: o de moitos profesionais e pequenas empresas dos 5 continentes que tratan de xerar melloras, e novos modelos, para os xemelgos dixitais. Neste caso, para os das exposicións de arte. E, máis en concreto, a partir do modelo escaneado dunha das mellores exposicións que pasarán este ano por Galicia: un fascinante percorrido pola arte cubana contemporánea a partir de fondos da Colección de Arte Cubano Contemporáneo Luciano Méndez Sánchez. A mostra pode verse na Sede de Afundación en Vigo ata este 29 de outubro.

Para a realización do percorrido, traballamos con equipos Matterport. Empregamos técnicas de edición virtual co gallo de optimizar a calidade coa que vemos as obras. Optimizar, xa que logo, a experiencia do usuario. Tamén enxerirmos directamente, con ferramentas de software especializado, a obra de vídeo-arte ‘El Bohío’, de Juan Carlos Pérez Balseiro. No tour virtual, a peza pode contemplarse no mesmo espazo, agora en 3D, que ocupa na exposición física. É un tipo de intervención difícil de atopar a día de hoxe noutros xemelgos dixitais de exposicións de arte no mundo. A tecnoloxía que o fai posible a penas ten algúns meses de vida. Ao enxerirmos o vídeo tal e coma está na mostra, non a partir de enlaces en elementos coma etiquetas ou menús, replicamos o contexto expositivo.

Un tour virtual debe propor a experiencia máis próxima posible á do percorrido físico polo espazo. E complementala a partir das posibilidades que ofrece a tecnoloxía facilitándolle ao público outro tipo de recursos para o desfrute e o coñecemento da obra.

Imos seguir traballando para optimizar os xemelgos dixitais de exposicións, museus e coleccións de arte. Máxime cando os tours virtuais de exposicións tamén nos ofrecen a posibilidade de arquivar, de captar, a beleza efémera dunha exposición temporal. A cultura é parte do ADN de Orestes Comunica. O noso primeiro proxecto de percorrido 3D foi o da Casa de Rosalía de Castro. Logo chegarían proxectos coma o do Museo Naval del Caribe, en Cartagena de Indias -en desenvolvemento á hora de escribir este post, pero do que xa está publicado este pequeno adianto-. Colaborar co equipo de Cultura de Afundación déixanos moitas aprendizaxes. E moitas máis inquedanzas.

Imos seguir traballando en novas vías de optimización deste tipo de experiencias. Pero seguimos defendendo a aproximación física coma a mellor vía para dialogar con obras coma as que trae a Galicia ‘Soño de Navegante’, unha serie de pezas, memorias e viaxes imaxinadas, onde se reconstrúe a historia visual e cultural dunha nación narrada na voz dos seus propios artistas . ‘Soño de navegante’ é unha xoia coral, efémera no físico; pero permanecerá a partir do seu xemelgo dixital.

Gústache esta publicación? Compártea cos demais!

Suscríbete ao noso boletín

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.