Política de privacidade

1. Termos e condicións

A través desta política de privacidade (a “Política de Privacidade”), o tratamento dos datos persoais facilitados polos usuarios (o “Usuario” ou os “Usuarios”) do sitio web www.orestescomunica.com (o “Sitio Web”).

A Política de Privacidade ten como finalidade dar a coñecer a forma en que ORESTES COMUNICA recolle, trata e protexe os datos persoais recollidos a través da Web e/ou das liñas telefónicas de atención ao cliente, co fin de que os Usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos. datos persoais a través dos formularios habilitados para tal efecto.

Lembrámoslle que os datos persoais que ORESTES COMUNICA poida recoller a través do Sitio Web ou a través de diferentes comunicacións mantidas co Usuario serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose ORESTES COMUNICA a gardar o segredo respecto dos mesmos e garantindo o deber de gardalos. , adoptando todas as medidas necesarias para evitar a súa alteración, solicitude e tratamento ou acceso non autorizado.

Porén, a transmisión de información a través de Internet non é completamente segura; Por este motivo, e aínda que ORESTES COMUNICA fará todo o posible para protexer os datos do Usuario, non pode garantir a súa seguridade durante o tránsito ao Sitio Web. Toda a información que o Usuario facilite enviarase baixo o seu propio risco. Unha vez recibidos os datos do Usuario, ORESTES COMUNICA empregará procedementos rigorosos e funcións de seguridade para evitar calquera acceso non autorizado.

 

2. Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

ORESTES COMUNICA actúa ás veces como responsable do tratamento e noutros casos como encargado do tratamento por conta doutras entidades responsables.

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

  • Identidade: ORESTES COMUNICA
  • C.I.F.: B94192531
  • Enderezo postal: Rúa de San Sebastian, 22 – Pontevedra, 36002
  • Correo electrónico: info@orestescomunica.com

 

3. Cales son as finalidades do tratamento dos seus datos?

A través deste sitio web, ORESTES COMUNICA recolle e trata os seus datos persoais coas seguintes finalidades:

  • Responder e xestionar as súas solicitudes. Usaremos os teus datos, incluído o teu número de teléfono, para responder e xestionar calquera solicitude que nos fagas.
  • Xestionar o envío de información e a prospección comercial. Sempre que nos deu o seu consentimento no recadro habilitado para tal fin, utilizaremos os seus datos para enviarlle comunicacións comerciais relacionadas co sector inmobiliario que consideremos que poden ser do seu interese, por calquera medio, automatizado ou non. (correo, WhatsApp, SMS, MMS, fax, Internet, teléfono…). Para iso, crearemos un perfil comercial a partir dos datos facilitados e das buscas de activos que realizaches.
  • Tramita o currículo, enviado por correo electrónico, e informa das posibles vacantes. Cando nos envíes o teu currículo, por correo electrónico, utilizaremos os teus datos para xestionalo e ofrecer posibles prazas que se adapten ao teu perfil.

 

4. Canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos obtidos, para atender e xestionar as súas solicitudes e reservas e para remitir as nosas comunicacións comerciais, conservaranse mentres se manteña a súa relación connosco, e aínda despois da súa extinción durante o período necesario para a súa formulación. ou defensa de reclamacións, e obrigas legais, estando sempre debidamente bloqueados.

Os datos obtidos para xestionar o currículo e manterse informado das vacantes conservaranse durante un período máximo de 12 meses desde a súa recepción. Transcorrido o prazo, procederase á súa debida supresión. Se o desexa, pode enviar un novo currículo actualizado despois deste período.

 

5. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se en ORESTES COMUNICA estamos tratando datos persoais que lle conciernen ou non.

Ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas ocasións poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e, por motivos relacionados coa súa situación particular, pode opoñerse ao tratamento dos seus datos. ORESTES COMUNICA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio da defensa de posibles reclamacións.

Tamén pode opoñerse a recibir ofertas comerciais nosas. As persoas interesadas teñen dereito á portabilidade dos seus datos. Así mesmo, ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento.

Para exercer os seus dereitos, pregámoslle que nolo comunique por escrito a ORESTES COMUNICA, indicando o seu nome, apelidos, enderezo, acompañado de copia do seu documento oficial de identidade, envíenos un correo electrónico a: info@orestescomunica.com

Informámosche do teu dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (AEPD).

 

6. Información adicional

Menores: os menores de 16 anos deben absterse de facilitarnos os seus datos persoais.

Actualización de datos: comprométese a comunicar inmediatamente calquera modificación dos seus datos, para que a información en poder de ORESTES COMUNICA estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

Ligazóns: o sitio web pode conter ligazóns a outras páxinas web. Teña en conta que non somos responsables da privacidade e do tratamento de datos doutros sitios web. Esta Política de Privacidade é aplicable exclusivamente á información recollida no Sitio Web. Recomendámosche que leas as políticas de privacidade e tratamento de datos doutros sitios web aos que enlazas desde o noso sitio web ou que visitas doutro xeito.